Article Index

專業的醫療團隊

  本牙科部團隊之各專科有:贋復牙科、牙周病科、牙髓病科、矯正牙科、兒童牙科、口腔顎面外科以及齒顎矯正等專科服務,不僅有健全的專科醫師陣容外,亦由專任醫師負責特殊需求者口腔照護

  完整的專科團隊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by 網站○ Created: Friday, 19 April 2013 11:19
Modified by 蔡維○ Last Updated: Monday, 10 April 2017 14:22

Hits: 16805